deutsch czech
aktuality o nás nabídka Expedice foto a video kontakt FAQ

Korsika 2011

1, 2, 3, 4, 5, << 6 >> 7,

Ve čtvrtek ráno vyrazil Zbyněk do Ajaccia pro auto stopem.

Petra čekal lenošivý den na místě. Trochu si zašnorchloval a vyhříval se na pláži. Moře začalo vyplavovat malé medůzky, tak si jednu vyfotil. Umyl veškeré nádobí. Potom ho napadlo, že by bylo dobré rozbalit všechna zavazadla a přesušit věci na sluníčku, když tak krásně pálí. Sotva rozbalil poslední loďák a poslední ponožku zavěsil na strom, tak že vypadal jako vánoční stromeček, zavolal Zbyněk, aby ukryl vše, co by šlo vzít snadno jako zástava a připravil loď co nejrychleji k vyplutí. Nikdy neměli věci roztahanější než teď, tedy nikdy nebyly horší startovní podmínky pro rychlé vyplutí. Loď byla připravena k vyplutí za hodinu a dvacet minut. Petr odeslal Zbyňkovi zprávu, že loď je připravena k vyplutí, sedl si do stínu a čekal.

Náhle se Zbyněk objevil na pláži, že Petr ani nevěděl jak. Dovezla ho nějaká jachta, ale ke břehu to doplaval. Sedli do lodě a vyrazili. Cestou Zbyněk vše vyprávěl, jak beznadějné je žádat o průchod přes soukromý pozemek.

Obepluli poloostrov Roccapina a přistáli ve stejnojmenné zátoce plné zakotvených jachet a s pláží plnou lidí. Na parkovišti kousek od pláže stálo Zbyňkovo zaparkované auto. Přestěhovali větší část zavazadel do auta. K večeru si vyrazili na vyjížďku k útesům a majáku asi šest kilometrů naproti zátoce. Na majáku vysela cedule zakazující stání karavanů, stanování, parkování a rozdělávání ohňů. Jeli tedy raději spát zpět na pláž. Když se vrátili, byla již pláž zcela prázdná. Kotvící posádky je vítali potleskem, ale své útulné kajuty s chlazenými nápoji a grilovanými dobrůtkami si nechali pro sebe. Připravili si spaní na pláži. Za chvíli zpozorovali, jak kolem nich pobíhají dvě divoká prasata a liška. Od jedné z jachet připlul otec s malým synkem a pokoušeli se vypustit lampión, ale ve větru se jim to nepodařilo.

V pátek ráno odnesli zbylé věci do auta a dohodli se, že Petr pojedu na lodi, Zbyněk autem. Sejdou se v zátoce Cala di Furnellu. Po cestě zkusí nafotit loď na moři. Petr dal Zbyňkovi půl hodiny náskok a vyrazil. Vanul západní svěží vítr a loď plula většinu cesty s plachtami na motýla. Když minula věž ď Olmeto a plula podél útesů do zátoky, uviděl Petr Zbyňka stát a mávat na skalisku. Provedl s lodí několik obratů pro kameru a zamířil do zátoky. Se Zbyňkem naložili svačinu, šnorchly, ploutve a Zbyňkův nafukovací kajak Safari. Dopluli do zářezu v útesech pod věží ď Olmeto a vyvázali loď ke skalám. Zašnorchlovali si a podívali se k věži nad nimi. Potom vyrazili na poslední plavbu k pláži v zátoce. Seděli každý ve své lodi na místě kormidelníka. Zbyňkova loď byla položena a uvázána na návětrném plováku. Díky tomu Zbyněk v silném větru pěkně vyvažoval.

Po přistání začali loď pomalu odstrojovat pod znuděnými pohledy místní mafiánské galerky. Když však trup šestimetrové plachetnice srolovali do batohu, vypadla mafiánům údivem viržínka z úst. Přerovnali definitivně věci v autě na zpáteční cestu. Loď šla dospod. Už ji nebudou potřebovat.

Naposledy zkontrolovali pláž, zda jsme tam něco nezapomněli a vyrazili k dolmenu a menhirům de Fontanaccia.

1, 2, 3, 4, 5, << 6 >> 7,

© 2009, ABAMI